Brukarstwo gryfice

Brukarstwo

W sektorze budownictwa da się spotkać takie pojęcie jak brukarstwo. Co właściwie znamionuje ta fraza? Nim dowiemy się czym jest brukarstwo, należałoby odpowiedzieć na pytanie czym jest w sumie bruk. Mianowicie bruk to po prostu nawierzchnia ulicy, chodnika bądź placu. Utwardzona jest ona za sprawą ciasno przylegającym do siebie kamieniom albo kostkom. Znając pojęcie bruk, można w tym momencie z łatwością odpowiedzieć na pytanie czym jest brukarstwo. Jest to jedna z dziedzin kwalifikowanych do przemysłu budowlanego, a konkretnie do sekcji drogownictwa. Brukarstwo trudni się wykończeniami drogowymi. Zawodem zaangażowanym w sekcji brukarstwa jest brukarz. Osoba zatrudniona na takie stanowisko odpowiedzialna jest przede wszystkim za wszelkie roboty drogowe. Do obowiązków brukarza przystają w szczególności prace takie jak: demontowanie, brukowania oraz naprawianie powierzchni dróg, ulic, placów, przejazdów skarp bądź chodników. Brukarz odpowiedzialny jest również za rozmieszczanie kostki brukowej w wyżej wyszczególnionych miejscach. Przed przystąpieniem do układania kostki, należy przygotować powierzchnię. Trzeba wygładzić podłoże, a samą powierzchnię kładzie się na przygotowanej wcześniej podbudowie składającej się z piasku a przy tym tłucznia.
              Jednym z kluczowych materiałów koniecznych w brukarstwie jest kostka brukowa. Ma ona różnorodny kaliber a także zarys. Może być utworzona z takiego podłoża jak: obrobiony kamień, ceramika, beton bądź kamień polny. W wypadku obrobionego kamienia mamy do czynienia z kostką granitową bądź bazaltową. Jeśli rozchodzi się o ceramikę, użytkowana jest ona w cegle klinkierowej. Beton jest mieszany, by powstała z niego kostka betonowa, a kamień polny da się także napotkać pod nazwą tzw. kocich łbów. Kamień polny wykorzystywany był mniej więcej do lat 50. Był to tani surowiec i łatwo dostępny, niemniej jednak jest jego nieregularny kształt wywoływał nierówną nawierzchnię i zdecydowanie utrudniało to na przykład jazdę samochodem.
              jeżeli tylko chodzi o kostki brukowe, są one z reguły użytkowane we dzisiejszych czasach. Osiągane z mieszaniny betonu, pełnione są one metodą wibroprasowania. Taka kostka tworzona jest w przeróżnych grubościach, w zależności od tego, w którym miejscu ma być kładziona. W przypadku nieobciążonych chodników wykorzystuje się grubość 4 cm, a na nawierzchniach, gdzie odbywa się wielki ruch używa się grubość już 10 cm.


Możliwość komentowania jest wyłączona.