Biologiczne oczyszczalnie ścieków zawiercie

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są to z pewnością oczyszczalnie ekologiczne, niezawodne a także banalne w obsłudze. Istnieje duża różność między biologiczną oczyszczalnią ścieków, a rutynową oczyszczalnią, innymi słowy drenażową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków calutki proces odbywa się w obszarze urządzenia. Tymczasem w przypadku oczyszczalni drenażowej oprócz osadnika, konieczna jest cała infrastruktura drenażowa. 
W związku z tym, biologiczne oczyszczalnie ścieków są dużo bardziej efektywne. Oczyszczoną w ten sposób wodę da się później dalej wykorzystać w szczególności do podlewania trawników, można doprowadzić ją do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumieni, rzek bądź wprost do gruntu przy pomocy prostej studni chłonnej.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie hybrydowe, które wiążą w sobie dwie metody oczyszczania, zarówno metodę tlenową, jak i beztlenową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków użytkuje się osad czynny i tak zwane złoże biologiczne. Szczególnie to drugie wyjście zapewnia większą dawkę bakterii, o wiele większą przepustowość dzienną oraz wielką wytrzymałość na nierównomierność dopływu ścieków, przerwy w dostawie prądu jak i pauzy w używaniu.
Zasobniki biologicznej oczyszczalni ścieków są przede wszystkim zrobione z bardzo hartownego polietylenu i posiadają kształt przypominający budowę granatu. Jest to o tyle ważne, że zapewnia trwałość konstrukcji we względnie każdych warunkach gruntowych bez niezbędności zastosowania betonu czy też niezbędności kotwiczenia.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to konstrukcje banalne oraz przemyślane, co powoduje a w dodatku daje długofalową a także bezusterkową pracę. W szczególności taką oczyszczalnię można użytkować w celach gospodarczych. 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków zajmuje stosunkowo niewielką przestrzeń, może być wykorzystywana w trudnych warunkach gruntowo – wodnych.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to urządzenia, w których stosuje się procesy grawitacyjnego osiadania zanieczyszczeń.
Z powodu rozłamu substancji organicznych przez mikroorganizmy tj. bakterie oraz pierwotniaki uzyskuje się oczyszczoną wodę pościekową.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, jednakże gwarantują nam spokój na wiele lat. Jest to kompromis między wygodą, prostolinijnością oraz szybkością, a ekologią. Trzeba pamiętać, że aby urządzenie sprawnie funkcjonowało trzeba, przynajmniej raz w roku je serwisować.


Możliwość komentowania jest wyłączona.