Cegła klinkierowa zbąszyń

Plusy cegły klinkierowej

W sferze budownictwa jedną z najbardziej reprezentatywnych form surowców jest powszechnie znana, pełna przeróżnych zalet zużytkowania cegła klinkierowa. To materiał bardzo wymagający, jeśli chodzi o jego dalsze zastosowanie a także równie kłopotliwy do otrzymania w ramach procesu wytwórczego. Jeżeli cegła ma pozostać należycie spożytkowana, zgodnie z jej przeznaczeniem, bezwzględnie powinna dotrzeć w ręce fachowca z wieloletnim należytym stażem w sferze budownictwa. 
Zestawiając klasyczną cegłę klinkierową z przeróżnymi innymi typami osiągalnych na polskim rynku surowców, trzeba wspomnieć, iż odznacza się ona szeregiem rozmaitych plusów technicznych. Na domiar tego, to produkt nadzwyczaj ładny. Etymologicznie klinkier wywodzi się natomiast zapewne od słowa holenderskiego klingen, które z kolei w dosłownym przetłumaczeniu rozumie się jako „dzwonić”. Jaki to ma zaś związek z cechowaną w tym miejscu cegłą? A więc jak się okazuje, cegła klinkierowa charakteryzuje się swoistym dźwiękiem- trochę metalicznym. Sprawdzić to można, wykonując łatwy test polegający na delikatnym zastukaniu dwiema cegłami, jedną o drugą. 
Niestety, brak porządnej wiedzy na temat znaków szczególnych standardowych cegieł klinkierowych sprawia, że nazwą tego typu określa się wszystkie cegły. Nie jest to jednak właściwe, ponieważ klinkierówki w tym miejscu omawiane cechują się należytymi cechami. Przede wszystkim, muszą posiadać stosowną nasiąkliwość, jaka w większości wypadków jest mniejsza aniżeli sześc procent, lub ewentualnie równa sześciu procentom. W przypadku niemieckich przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji cegieł klinkierowych, możebna jest norma siedmiu procent nasiąkliwości. Po drugie, prawdziwa cegła klinkierowa tworzona jest w ramach procesu wypału gliny. Po trzecie, to solidny produkt mrozoodporny oraz nadzwyczaj hartowny. Ową trwałość rozumie się natomiast jako solidność na ściskanie przekraczającą standard 30 MPa. Deficyt któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów uniemożliwia nazwanie danego towaru budowlanego cegłą klinkierową
W rewirze omawianych cegieł wyróżnia się przeróżne formaty, z czego w Polsce za powszechnie uznawany jest wariant RF 250 x 120 x 65 mm. W rewirze tego formatu wydziela się natomiast trzy podkategorie cegieł klinkierowych- perforowane, szczelinowe, pełne. Te pierwsze kapitalnie odnajdują się przy wznoszeniu konstrukcji naziemnych, te drugie są doskonałe do obudowywania kominów prefabrykowanych, z kolei te trzecie to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o prowadzenie prac budowlanych w bardziej trudnych warunkach pogodowych- na przykład przygotowanie kanalizacji, studni, przepustów.


Możliwość komentowania jest wyłączona.