SafeDriving

Zawory nysa

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu ryglowanie przepustów oraz wylotów. Normuje on przepływ płynów przez przewody. Wyróżniane są dwa zasadnicze rodzaje zaworów, mianowicie: kulowy i tłokowy.
       W zaworze kulowym zlokalizowana jest kula z przelotem. W tym wypadku, przekręcenie kurka otwiera czy też zamyka zawór. Dzieje się to na skutek zmianom ustawień osi przelotu względem korpusu. W przypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka oddziałuje na wsuwanie albo wysuwanie tłoka, który zamyka przepływ.
        Zawory w zależności od ich przeznaczenia rozdzielane są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa a także zwrotne. Każdy pozostanie poniżej krótko scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zatrzymuje pętlę regulacyjną, na przykład regulator PID.
       Zawory zamykające sprawują się w przypadku skrajnych położeń zawieradła, czyli przy otwarciu czy też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od wariantu zaworu, ulokowane są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze użyczają się w wypadku przemiany drogi przepływającego czynnika. Mają one przeznaczenie w rozgałęzieniach przewodów.
         Zawory bezpieczeństwa cechują się tym, iż otwierają się one automatycznie w momencie, gdy ciśnienie pary (gazu) przewyższy możebną regułę. Zapobiega to eksplozji zasobnika, rurociągu albo kotła.
         Zawory zwrotne wykorzystywane są do zagwarantowania przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które posiadają obciążenie bądź go nie mają.
         W zależności od wariantu ruchu zawieradła oraz od rodzaju przemiany przekroju otworu przepływowego zawory dzielone są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe oraz iglicowe. Poniżej pozostaną scharakteryzowane niektóre z wypunktowanych. Przykrywające charakteryzują się tym, że zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe posiadają wykorzystanie w przewodach, które mają większe średnice. Znamionują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są detalem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są oddzielnym fragmentem. Zawór ten napotykany jest dodatkowo pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

video reklamowe Września